• Pts – Cts:08:00 – 18:00
 • +90 212 438 42 06
 • info@taksimdanismanlik.com
 • Yeşil Mutabakat Çağrısı

  Yeşil Mutabakat Çağrısı

  Yeşil Ekonomi; Ekoloji, Sürdürülebilirlik, İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji, Demokrasi ve Medya ile birlikte Yeşil Düşünce Derneği’nin başlıca çalışma alanlarından birisidir.

  Ekonominin ,ekoloji üzerinde yıkıcı etkilerinin büyüme ve kalkınma odaklı paradigmalardan kaynaklandığını ortaya koyarak, başka bir toplum tahayyülünü, müşterekler, bakım ekonomisi, yerel ekonomi ağları, geçiş ekonomileri, sürdürülebilir insan yerleşkeleri, onarıcı tarım ve gıda toplulukları gibi farklı bir iktisadi dilin sunduğu araçlarla mümkün kılmanın yollarını arıyor, bu kapsamda atölye, konferans ve etkinlikler düzenliyoruz.

  Avrupa Yeşil Mutabakatı ‘na Bakış…Sorumluluklar ve Fırsatlar Bağlamında Yeşil Yeni Düzen

  Sağlık krizinin yarattığı süreçte, Yeşil Yeni Düzen’e  odaklanan YEÇG, derneğin benzer çalışmalarında olduğu gibi; pratik uygulamalar ve akademik çalışmaları birlikte yürüterek, toplumun ilgili kesimleriyle paylaşmayı önemsemektedir. Bu bağlamda, iklim krizi ve ekolojik krize karşı yeni bir ekonomik büyüme stratejisi sunan Avrupa Yeşil Mutabakatı, anlaşılması ve anlatılması gereken önemli bir metin olarak önceliğimiz olmuştur.

  İklim kriziyle mücadelede diğer küresel aktörlere göre daha etkin roller üstlenen Avrupa Birliği için bile,  kalıcı ve etkili bir dönüşümün mekanizmalarının ilk kez bu kadar net tanımlanmış olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda hem iklim krizi hem de ekolojik krizin sınır tanımayan, küresel çapta çabaları gerektiren zorluğu, metnin içeriğinde sıkça vurgulanarak, birlik dışı aktörleri de kapsayıcı bir yaklaşımın altı çizilmiştir. Entegrasyon ve bunun tüm gerekleri için birlik imkanlarının kullanılabilirliği, birlik dışındaki partner ülke ve kurumlar için de önemli fırsatlar sunmaktadır. Sürdürülebilir bir gelecek için AB ekonomisini şekillendirmeyi odağına alan Avrupa Yeşil Mutabakatı, bunun için belirlediği hedef ve araçları ihtiyaçlar doğrultusunda zamanla güncelleyerek geliştirecektir.

  Tanımlanan hedefler kapsamında bu büyüme stratejisi;

  • 2030 ve 2050 için AB’nin iklim hedeflerini arttırmak,
  • Temiz, ulaşılabilir ve güvenli enerji sağlamak,
  • Temiz ve döngüsel  bir ekonomi için endüstriyi harekete geçirmek iv) İnşaat ve yenilemede enerji ve kaynak verimli bir yol  v) Tarladan sofraya: adil, sağlıklı ve çevre dostu bir gıda sistemi tasarlamak
  • Toksik içermeyen bir çevre için,sıfır kirlilik hedefi
  • Sürdürülebilir ve akıllı hareketliliğe geçişin hızlandırılması
  • Ekosistemleri ve biyoçeşitliliği korumak

  olmak üzere 8 politika alanı altında kurgulanmıştır.

  AB, Mutabakat kapsamında hedeflenen dönüşümün gerçekleştirilmesi sürecinde yol haritası olması ve araç görevi görebilmesi için bazı plan ve mekanizmalar geliştirmiştir.

  Bunları;

  1. Sürdürebilirliği tüm AB politikalarında ana akımlaştırma,
  2. Yeşil finans ve yatırımı gözeterek adil bir geçişi garanti altına almak,
  3. Ulusal bütçeleri  yeşillendirmek ve doğru fiyat sinyalleri göndermek
  4. Araştırmaları harekete geçirmek ve yeniliği teşvik etmek
  5. Eğitim ve öğretimi etkinleştirmek
  6. Yeşil yemin -Zarar verme
  7. Avrupa iklim paktı
  8. Küresel bir lider olarak AB

  alt başlıklarını  sıralayabiliriz.

  Yeşil Mutabakat, AB’nin 2050’ye kadar net sera gazı emisyonlarının sıfırlandığı, ekonomik büyümenin kaynak kullanımından ayrıştırıldığı(decoupling) ve kimsenin ve hiçbir bölgenin geride bırakılmaması temel hedeflerini içeren stratejisiyle, emisyonları azaltırken iş imkanları yaratacak ve yaşam kalitesini artıracaktır.

  Böylece, ana çerçevesini sunduğumuz Avrupa Yeşil Mutabakat belgesinin bütüncül çevirisinin ilgi görmesi ve yaygınlaştırılmasını, yeşil yeni düzen perspektifimizin oluşmasında önemli bir ilk adım olarak görüyoruz.

  Yeşil Mutabakat Çağrısı
  Call Now Button