GBCI (Green Business Certification Inc) Nedir?

GBCI, LEED yeşil bina programının uygulanmasını sağlamak amacıyla 2008 yılında kurulmuştur. Günümüzde LEED’in dünyada en yaygın kullanılan yeşil bina programı olarak kalmasını sağlamada GBCI çok kritik bir rol üstlenmiştir. GBCI’nin yönetimiyle, şu anda dünya çapında 104 binden fazla kayıtlı ve sertifikalı LEED ticari projesi, yaklaşık 2 milyon kayıtlı ve sertifikalı konut ve binaları dönüştüren ve LEED’i uygulayan 205 binden fazla profesyonel vardır.

ABD Yeşil Bina Konseyi (USGBC), LEED derecelendirme sistemini oluşturan ve bunu sürdürmekten sorumlu, misyon odaklı, üyelik temelli ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. LEED, 20 yılı aşkın bir süredir, öncelikle USGBC’nin derinlemesine, devam eden iyileştirme süreci nedeniyle yeşil bina standartları arasında en saygın ve yaygın standart olmayı sürdürmüştür. GBCI’nın muazzam katkılarıyla beraber LEED, prestijini giderek artırmış ve yeşil bina sertifikasyonu konusundaki teknik ve idari yeterliliğini her anlamda kanıtlamıştır.

USGBC ve GBCI, gerçek zamanlı uyarlanabilirlik ve geleceğe yönelik bir LEED geliştirme ve uygulama süreci sağlayan bir kurumsal ekosistem yaratmıştır. Strateji ve uygulamada sürekli yapılan ilerlemelerle USGBC, LEED derecelendirme sistemini sürdürmektedir. GBCI de derecelendirme sisteminin uygulanmasından, pazarı dönüştüren LEED projelerini teslim etmekten ve bu projeleri hayata geçiren yetkili profesyonellerle iş birliği yapmaktan sorumludur.

GBCI, sürdürülebilirlik endüstrisinin neredeyse her yönünü kapsayan ilave tamamlayıcı derecelendirme / sertifikasyon sistemlerini yönetmek için son yıllarda giderek büyümüştür. GBCI, yeni derecelendirme sistemlerine yatırım yaparak LEED’i geliştirmek, günümüz topluluklarını en çok etkileyen iklimle ilgili sorunları çözmek ve gelecek nesiller için evrensel insan sağlığını ve refahını korumak için çalışmaktadır.

GBCI Sertifikasyonu Nedir?

GBCI’nin en önemli sertifikasyon ürünü LEED olmakla beraber, GBCI özellikle son yıllarda farklı sertifikasyon programları da geliştirmiştir. Sürdürülebilir peyzajlardan dayanıklı tasarıma, güvenilir ve dayanıklı güç sistemlerine ve binalardaki insanlara kadar birçok konuyu ele alan bu programlar, LEED’in etkisini tamamlamakta ve GBCI’nin, herkes için sürdürülebilir, sağlıklı, esnek ve adil bir gelecek sağlama hedefi doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmaları güçlendirmektedir. GBCI sertifikasyonu sayesinde bugünün topluluklarının karşılaştığı sürdürülebilirlik sorunları kapsamlı bir şekilde ele alınmaktadır. GBCI’nin LEED ile beraber yürüttüğü sertifikasyon çalışmalarını şöyle özetleyebiliriz:

  • LEED

LEED, bir binanın karbon emisyonlarını azalttığını, kaynakları koruduğunu, işletme maliyetlerini azalttığını, sürdürülebilir uygulamalara öncelik verdiğini ve daha sağlıklı bir çevre yarattığını gösteren uluslararası bir sürdürülebilirlik başarısı sembolüdür.

  • ARC

Performans, yeşil binaların geleceğidir ve ARC performans platformu, insanlar ve çevre için daha iyi binalar ve yerler oluşturmaya yardımcı olmak için kurulmuştur. ARC, platform kullanıcılarının sürdürülebilirlik performansını ölçmesine ve kıyaslamasına, yeşil bina sertifikası almasına ve karmaşık portföyleri yönetmesine yardımcı olmaktadır. ARC, kapsamı itibariyle LEED sertifikasını da desteklemektedir.

  • SITES

SITES derecelendirme sistemi, sürdürülebilir ve esnek peyzaj gelişimini teşvik etmekte ve sürdürülebilirliklerini geliştirmek, yeşil altyapı stratejilerini uygulamak ve dayanıklılığı artırmak için bina bulunan ve bulunmayan alanlardaki geliştirme projeleri için kullanılabilmektedir.

  • TRUE

TRUE sertifika programı, olumlu çevresel, sağlık ve ekonomik sonuçlara katkıda bulunan sürdürülebilir kaynak yönetimi ve atık azaltma uygulamalarının benimsenmesini teşvik ederek sıfır atık performansını ölçmekte ve geliştirmektedir. TRUE sertifikalı bir projenin amacı, tüm katı atıkların düzenli depolanması, yakılması (atıktan enerjiye) ve çevreden uzaklaştırılmasını sağlamaktır.

  • PEER

PEER derecelendirme sistemi, güç sistemi performansını ve elektrik altyapısını ölçmekte ve iyileştirmektedir. Güvenilir, dayanıklı ve sürdürülebilir uygulamaların benimsenmesini teşvik etmekte; kamu hizmetlerinin eskiyen altyapıyı çözmesine, maliyet tasarruflarını bulmasına, en iyi uygulamaları paylaşmasına ve arızaları önlemek için izlemeyi geliştirmesine yardımcı olmaktadır.

  • ICP

GBCI, Yatırımcı Güven Projesi’ni (ICP) ve Yatırımcıya Hazır Enerji Verimliliği Sertifikasını (IREE) yönetmektedir. ICP, ticari ve çok aileli konut binaları için enerji verimliliği iyileştirmeleri geliştirmek ve ölçmek için küresel bir sigortacılık standardıdır. IREE sertifikası sayesinde ICP, enerji verimliliği iyileştirmelerini standart hale getirmeyi amaçlamaktadır.

  • RELi

RELi derecelendirme sistemi, esnek tasarıma bütünsel bir yaklaşım getirmektedir. Binaların ve toplulukların planlanmamış olaylar sırasında karşılaştıkları akut tehlikeleri değerlendirmek ve planlamak RELi’nin en önemli amaçlarından biridir. Ayrıca, tüm bu tehlikelere karşı önlemler almak ve uzun süreli güç, ısıtma yakıtı veya su kaybı durumunda kritik hayat kurtaran hizmetleri sürdürmek için binaları tasarlamak ve inşa etmek için kullanılmaktadır.

  • EDGE

Dünya Bankası Grubu’nun bir üyesi olan IFC’nin bir yeniliği olan EDGE, binaları kaynakları daha verimli hale getirmeye odaklanan bir yeşil bina sertifikasyon sistemidir. EDGE, geliştiricilere ve inşaatçılara enerji kullanımını, su kullanımını ve malzemelerdeki yerleşik enerjiyi azaltmanın en uygun maliyetli yollarını hızlı bir şekilde belirleme yetkisi vermektedir. GBCI, dünya çapında 160’tan fazla ülkede EDGE sertifikasını yönetmektedir.

  • WELL

GBCI, performans gereksinimlerini yedi kategoride belirleyen kanıta dayalı bir standart olan IWBI’nin WELL Building Standard’ını yönetmektedir. Bu kategoriler şunlardır: hava, su, beslenme, ışık, zindelik, konfor ve zihin.